Munchmuseet, MM K 856

MM K 856, Munchmuseet. Datert [??].12.1903. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.


          Jeg har
ventet i flere dage paa en
rolig stund forat skrive
til Dem, men her er
en rangel uden lige.
Nu har vi holdt paa siden
to dage før jul og har
endnu askilligt foran os.
Desuden maler jeg et por-
træt af min svoger fra
Kina – som ialfald ikke
blir værre end mine andre
– og det tar ogsaa tid,
skjønner De. Men en
nytaarshilsen vil jeg da

 

      

    sende Dem.      – Tak for
julebrevet det var saa
hyggeligt at høre fra Dem.
Noticen om Deres bestilling
stod dagen efter i Verdens
Gang
. Sånne smaa noticer
gjør udmerket godt, jeg
ser ofte ærgerlige lidt flaue
fjæs, naar vi i selskab snak-
ker om Dem og en passant
gjentar Verdens gang, om den
eller \den/ bestilling i udlandet.
De blir ikke fuldt saa høi-
røstet længer og jeg godter
mig. – – Harald
taler virkelig lidt om at

 

      

    reise en tur til paasken, muligens
til Berlin, hvis De er der paa
den tid. De maa skrive
til os og holde os á jour.
Det er i januar De skal
male grev Kesseler
De tænker ikke paa Paris
foreløbig altsaa.

    – – Ja, adjø
for i dag – jeg skriver
snart mere – efter
nytaar haaber jeg paa
rolige dage.

    
    Godt nytaar
    Deres
Aase Ng

    Harald hilser