Munchmuseet, MM K 594

MM K 594, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
mandag morgen – 1.    Min kjære, kjære ven –
 Nu
fik jeg brev fra Aase, hvori
hun sier du er reist derop hvor
du er – og lidt senere dit
brev – tak du – jeg vidste
næsten jeg maate faa \fra/ dig
idag – Aa hvor jeg vilde
ønske at jeg kunde si dig
alt hva jeg føler og tænker og
mener om det som for os
to nu er det vigtigste – at
jeg kunde udtrykke fuldstændig
klart altsammen – men jeg
kan det ikke – mange ting
kommer ligesom indimellem
ordene og der er saa mange
smaa nuancer; som
gaar væk – men forsøg du
at forstaa det og tvivl ikke
paa mig – men tro at hva
jeg sier dig og hva jeg lover

 

      
    2

dig er det største det oprigtigste
det helligste for mig – Jeg har
lidt meget i det sidste – jeg
har kjæmpet den haardeste
kamp i mit liv om muligheden
af at kunne slippe dig – for din
skyld – og jeg vært nær ved
fortvilelsen og jeg har tigget
om at maatte faa dø – for at
redde dig – men jeg har
ikke kunnet – jeg kan
ikke opgi dig – jeg maa bli
din selv om jeg skal være fra dig
meget, du er det eneste i
verden jeg bryr mig om at
leve og aande for – og det skal
bli min lykke og mit liv
at tro at hva du gjør og sier
er til det eneste bedste for dig
og mig – tro paa mig naar
jeg sier at jeg ved hva jeg
gaar imøde – jeg forstaar

 

      
    3

helt ud hva Du mener
med et tvangfrit ægteskab –
fra Din side – med mig
maa det ifølge min natur
bli anderledes. – Jeg maa
komme til at tro at alt hva
Du gjør og bestemmer er det
afgjørende. Min kjære ven –
dette er ikke tomme løfter og
stemninger – ikke noen timers
overveielse, men det er mit
dybeste alvor – jeg har aldrig
følt alvoret som nu –
Si mig naar du blir bedre –
hva du vil, skriv det til
mig – saa vi ved alt før vi
træffes – helt ud maa vi
vide hva vi gjensidig tænker –
– Men bed mig ikke om at
komme hjem ivinter –
hvor du vil ude – men

 

      
    4

ikke hjem – jeg kan det
ikke – la alt afgjøres ude –!
Det er vist bedst for mig nu
at bli her foreløbig, jeg er optat
3 eftermiddage med radering
og 2 formiddage med tegning –
og det er saa beroligende – jeg
føler det er godt for mit urolige
sind og rastløse jagen at bli i
ro her – Det er et deiligt forslag
du kommer med – Comosjøen –
der hvor du elsket at være –
men la det bli senere, naar
du kunde træffe mig –
Jeg ønsker dig af hjertet at du
maa bli stærk deroppe – det er
vel nær Faaberg, hvor jeg led
og stred isommer – Jeg ser
ingen her uden Obstf. og frk. Vogt
som er en vidunderlig rørende
sygepleierske – tvinger mig til at
spise den modbydelige tyske mad –

 

      
    5.

og gir mig arsenik for min
anæmi – Mon du har faaet
mine to sidste hilsener, som jeg
sendte til Grand café?

    Jeg adresserer nu til Tretten –
du gir vel din senere adr. der?

    Jeg sender dig snart et daarligt
lithografi af en kone – nu
er det i trykkeriet –

    Jeg har dit selvportræt og dit
hus paa min væg –

    Adjø – kjære elskede ven –
lev vel – jeg tænker altid
paa dig og jeg elsker dig

    
    Tusen hilsener
    Din Tulla