Munchmuseet, MM K 522

MM K 522, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
mandag –    Kjære du –


    Naa tror du vel jeg er
gal, som endda ikke er
kommen afsted – men
det har vært noe som
gjorde at jeg udsatte
reisen – igaar, og idag
øsregnet det hele formid-
dagen. Igrunden
vilde jeg ikke skrevet
idag, for jeg vilde saa
gjerne modtat de breve,
som jeg tror ligger fra
dig i Drøbak – men
jeg kan ikke la være.
Imorgen er det en
uge, siden jeg kom –
og jeg syns det er saa
uendelig længe siden –

 

      
    2)

    Kjære dig – jeg vilde
saa gjerne se dig – du
maa ikke bli vond paa
mig for det – jeg længes
saa forfærdelig efter dig –
men jeg skal gjøre som
du vil – du maa bli
bedre først – –

    Jeg synes
det er som \at/ kaste bort de
kostbare faa stunder
som det er værdt og leve –
tiden gaar og vi ved saa
lite –

    Ja – la mig ialfald
høre fra dig ofte du –
jeg elsker dine breve –
Imorgen reiser jeg
sikkert kl. 2½ –
Kan du ringe mig op i

 

      
    3

telefonen onsdag kl. 12 –
Der er vel en centraltelefon
Jeg bor altsaa hos Renschou?
Saa kan de som du ringer
op sende bud efter mig.
Vil du???

    Jeg var igaar aften og saa
Trilby – vilde ha betaling
for og se det om igjen –
men Svengali var jo
storartet og fru Anne Larsen
yndig. Traf hende og
Bødtker idag – senere
Krogh, som interviewede
og tegnet hende.

    Hun reiser nu til
Spanien igjen med sin
ven Levy. –

    Fru Soot og jeg skulde
ogsaa ordnet noe for

 

      
    4

Hauge paa hans værelse –
bl.a. vil han sælge sine
nydelige møbler – eller leie
dem ud; og Murillokopien
venter han sig meget for
paa auktion, men den er
vel ikke saa meget værdt?

    Bor du paa hotellet
dernede – eller?

    
    Ja – adjø –
Mange hilsener fra

    din Tulla.