Munchmuseet, MM K 513

MM K 513, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Paris onsdag –    Min kjære ven.


    Ja, nu er du altsaa
udpaa søen – og har
det forhaabentlig godt der –
jeg ser det staar at søen
er calme, – jeg længes efter
at høre hvordan du har det
efter turen – giv du følte
dig bedre du – meget,
meget bedre og stærkere!

    Nu skal du høre –
idag var jeg ude hos
Lemercier og snakket med
den sorte manden du ved,
og han sae, at han havde
ikke tid til at ta dine
ting au bois før om et

 

      
    2)

par maaneder – hvad
synes du. Der var saa
mange greier med dem,
sae han, at han havde ikke
tid, men han anbefalte
en udmærket mand – flinkere
end han selv, som kunde
gjøre dem strax – hvad
skal jeg nu gjøre? – Skriv
om det strax.

    Forresten
imorgen skal jeg derud
og se paa de ting af dig
han gjør i sten – det gjør
vel ikke noget om han
begynder paa dem? –

    Du kan tro, jeg synes,
det er frygteligt, at jeg
er nødt til at være i
Paris i disse varme dage.

 

      
    3)

men jeg maa jo være
saa høflig at være med
min søster i mezazini
og andre «morsomme»
steder disse tre dage hun
er her. Idag er jeg aldeles
ødelagt af at følge hende
i «Bon Marché» i mange
timer, maatte simpelthen
hjem og lægge mig efter-
paa. Formodentlig kom-
mer jeg til at reise hjem
senest næste lørdag 17de
sammen med min neveu
her. – enten med Ant-
werpen baaden – eller
med jernbanen –
men skriv til mig
til rue de Seine 66 –
hele tiden – . – Men

 

      
    4)

hvor længe du blir
i Kristianssand hos din
ven Stang? Lørdag morgen
reiser jeg ud til Grez
igjen; da reiser min
søster hjem. –

    Bare jeg vidste hvor
jeg skulde reise, naar
jeg kommer hjem –
ved du et sted ikke for
langt bort fra Kristiania?

    Jeg orker ikke at
tænke saa langt frem
selv. Skriv snart til

    
    din Tulla.