Munchmuseet, MM K 497

MM K 497, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Torsdag. Grez –    Kjære Edvard –
 Det er alt langt
paa natten og jeg er oplagt til at
skrive meget til dig – men det blir
alligevel bare lidt fordi jeg maa være
fornuftig pige og lægge mig – jeg sov
ikke igaar nat og har naturligvis været
elendig idag. Du store gud hvor megen
sorg og ulykke der er til – her var igaar
eftermiddag og aften optrin og scener
forfærdelig penible for alle tilstede-
værende og ikke mindst for mig!
Du ved fru Krogh er her – og Heiberg
er i Paris, men kom – han og
Jacobsen uventet herned igaar – nei

 

      

jeg orker ikke at snakke om det alt,
men jeg synes bare jeg ialfald kunde
faa lov til at være her i ro og stilhed –
men dette er nu næsten værre end
Paris. Jeg vilde forfærdelig gjerne
være sammen med fru K. og jeg vil
gjerne undertiden træffe H. men
det viser sig at være aldeles umulig
nu. – Det er dumt af mig at skrive
til dig saa halvt, men jeg har paa en
maade en trang til at faa sagt \dig/ selv
lidt – jeg synes nok jeg har det vondt
nok før, om jeg ikke skal faa endnu
mere og stri med –. Nu glæder
jeg mig bare til at du skal komme,
tæller ud omtrent hvorlænge det
kan være, om du først reiser til

 

      

Rom. Hvad slags kur er det du har
faaet – diætisk? Haaber jeg faar brev
fra dig imorgen tidlig – jeg har saa
tydelig snakket med dig isøvne iefter-
middag – du var lige ved mig og jeg
hørte stemmen tale – fuldstændig
hallucination. Skal jeg ikke gjøre
spor ved Lemercier?

    
    Tusen hilsener fra
    din Tulla