Munchmuseet, MM K 495

MM K 495, Munchmuseet. Datert 24.[??].18[??]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Paris Mandag 24de    Kjære
 jeg glemte jo igaar at gi
dig min adr. i Grez:      Hotel
Chevillon
– Grez – Seine et Marne.

Du kan vist godt fortsætte med
den adr. for jeg tror nok at jeg blir der
indtil videre. En gang om ugen
maa jeg ind til Paris til doktoren
og blir da formodentlig natten over
i dette hotellet her. Ellers tror
jeg ikke noget kan lokke mig til
at bli længere – det maatte da
være dig du! Jeg kan ikke si

 

      

hvor jeg glæder mig til at komme
paa landet, det er lige ved Fontainebleau,
og da kan du tro jeg skal tegne – og
sende dig prøver paa mine storartede
fremskridt! Spille vil jeg ogsaa dernede.
Delius vilde overlade mig et piano –
som han havde der. Han er nu \reist/ for
at instruere sin store koncert i London,
vi er næsten gla vi er kvit ham.

    Jeg liker ham paa en maade, men
han er saa trættende med sin kurtise,
han fik din adresse, for han skulde
skrive til Rode. – Kjender du en
fransk maler Point, som nylig har
havt en udstilling her – ven af frk.

 

      

Arnesen. – Vil du love mig noget
Edvard, at hvis du vil ha penge
lar du mig sende dig dem – synes
du ikke det er det rimeligste i verden –
det vilde være lumpent og dumt af dig
at synes noget andet. – En anden gang
ber jeg kanske dig., svar mig paa dette –

    
    Ja, adio – ha det nu godt og
tænk ofte paa
 din
Tulla