Munchmuseet, MM K 275

MM K 275, Munchmuseet. Datert 07.07.1899. Brev fra Alfred Hauge.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hotel Mallet – Marlotte.
7. Juli 1899
Seine et Marne Frankrig    Kjære Munch!
 Jeg hørte forleden af Delius, som hadde faat
brev fra Dig, at Du bor i Dit hus i Aasgaardsstrand. – Det
er vel vakkert deroppe nu. Hernede begynder naturen
alt at bli ligesom falmet. – Nu, – jeg vil gjerne
tilbage til Norge, – jeg kommer kanske til at bo i
Sandviken – nær Kristiania. – Men, – for at komme
hjem, er jeg imidlertid nødt til at sælge mine
møbler. Og det er da om dette, jeg skulde skrive
til Dig, for jeg kan jo ikke faa tag i møblerne
uden Din hjælp. – For Du har jo nøgle. – Det
kunde jo heller ikke lade sig gjøre at lade møblerne
hente uden at Du er tilstede og kan passe paa
at flyttefolkene ikke stikker hul paa nogen af
Dine lærreder. –

    I fjor sommer, da jeg var i Aasgaardsstrand, mindes
jeg at Du noksaa ofte reiste ind til byen – til
«Grand sanatorium», som Du kaldte det. – Du
reiser kanske snart ind, og naar Du reiser ind,
 …  vil Du da være saa snild at henvende Dig
til Wang og si at hans folk kan hente mine
møbler. Du faar sansynligvis en kjedelig time
at tilbringe – eller kanske det bare tar en halv
times tid. Men Wang kan jo ikke vente til
jeg selv kommer hjem; – for det er jo for
de penge, jeg faar ved auktionen
, som jeg
skal reise for. –

    I Dit soveværelse staar vist to reoler. I atelieet
det store bord og en stol. Alt i alt er der følgende
møbler: en stor sofa (som vist kan løses op i flere dele),
4 stole, et vinskab, 1 bred seng,  … , 1 arbeidsbord,
en vaskevandsservant med marmorplade, et stort og et
mindre gulvtæppe, – en hængelampe.

    Hvis Du er tilstede, saa husk paa at Wang

 

      

    ikke tar det store blaamalte bogskab i mit
soveværelse (det er propfuldt med bøger. Og jeg
vilde forresten ingenting faa for det). –
Bogskabet, bøgerne og mine malerier skal ikke sælges.
Der er vist flere kanske et eller andet af Dine
billeder inde i mine to værelser. – (Husk paa,
at det lille studiehoved af en pige er mit.). –
Vær saa snil at bede flyttefolkene at tage
ud alle papirer etc., som maatte befinde
sig i vinskabet og toiletbordet. –

    – Undskyld at jeg bryr Dig med alt
dette. Men jeg er nødt til at gjøre dette med
møblerne for at komme tilbage til Norge. Og
er jeg først i Norge, er jeg freist. For jeg er
buden baade op til Toten og til en kaptein
Bergs i Sandviken. Jeg tror nok, jeg vælger
Sandviken, for det er nærmere Christiania.

    – Jeg har virkelig malt noget hernede. –
Et af billederne kanske blir godt. –

    – Det vil interessere Dig at høre at
Cézanne, den store franske maler, bor her
paa hotel Mallet. Det er en mand paa
63 aar, umaadelig elskværdig. – Hvis det
var nogen maler i verden, jeg hadde lyst
til at træffe, saa var det ham, – og saa
træffer jeg ham ganske uventet. –

    Det kunde more mig at modtage to ord fra
Dig, – om Du overhodet nogengang er i skrivehumør.

    
    Venlig hilsen. Din heng. Alfred Hauge.