Riksarkivet, PN 1070

PN 1070, Riksarkivet. Datert 15.4.1884. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement