Riksarkivet, PN 1069

PN 1069, Riksarkivet. Datert 27.12.1889. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement