Munchmuseet, MM N 2299

MM N 2299, Munchmuseet. Datert 20.10.1910. Brevutkast til Albert Kollmann.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2299, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2299, s. 2
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2299, s. 3
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2299, s. 4