Munchmuseet, MM K 4983

MM K 4983, Munchmuseet. Datert 06.02.18[89]. Brev fra Christian Munch.