Munchmuseet, MM K 4981

MM K 4981, Munchmuseet. Datert 21.06.1879. Brev fra Christian Munch.