Munchmuseet, MM K 4978

MM K 4978, Munchmuseet. Datert 30.05.1879. Brev fra Christian Munch.