Munchmuseet, MM K 4515

MM K 4515, Munchmuseet. Datert 02.[??].1905. Brev fra Karen Bjølstad.