Munchmuseet, MM K 4371

MM K 4371, Munchmuseet. Datert [??].12.1889. Brev fra Karen Bjølstad.