Terms in English

This table of terms gives an English translation of the Norwegian terms used in the digital archive.

In NorwegianIn English
Brev og brevutkastLetters and letter drafts
Notater og litterære utkastNotes and literary sketches
Skissebøker og notatbøkerSketchbooks and notebooks
Utgitte tekster (trykt og publisert)Publications
TegningerDrawings
PostkortPostcards
BildelisteList of artworks
Varia (kvitteringer, selvangivelser osv.)Miscellaneous (receipts, tax returns, etc.)
Blandet (flere av de ovenstående typene i samme objekt)Mixed (two or more of the above combined in the same text/object)
s. (side)p. (page)
bl. (blad)fol. (folio)