Lectures and presentations

Here is a list of lectures and presentations about the project given by collaborators on the project.

 • Bøe, Hilde 2011: “Munchmuseets digitalisering – fra Twitter til tekstarkiv”. Lecture (in Norwegian) given at the conference “Konsten On-line” at Gävleborg Länsmuseum, Gävle, Sweden 27.–-28.10.2011. Watch the presentation at bambuser.se
 • Bøe, Hilde 2011: “Innganger til Edvard Munchs tekster – kommentar er formidling”. Lecture (in Norwegian) given at Det norske språk- og litteraturselskap's seminar “Hvordan bringe leseren til teksten?” in the National Library, Oslo, 26.05.2011
 • Guleng, Mai Britt 2011: “Munch og gjentagelsen – i tekst og bilde”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 24.03.2011
 • Bøe, Hilde 2010: “Tanker fra digitalt edisjonsfilologisk arbeid med Ibsen, Munch og bokselskap.no”. Talk (in Norwegian) given at a meeting in Polyteknisk Forening Kultur; “På tide med Ibsen og Munchs skrifter online: Look to Kierkegaard, statsråden eller Universitetet i Oslo”, 13.10.2010
 • Dybvik, Hilde 2010: “Edvard Munch som skrivende kunstner”. Public lecture (in Norwegian) given at Frogner Bok- og musikk-kafé, 20.03.10
 • Dybvik, Hilde 2010: “Hvite katter og poetisk refleksjon. En inngang til Munchs tekster”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 07.03.2010
 • Haugsland, Åshild 2010: “Edvard Munch mellom Ibsen og frøken L. på Grand”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 14.03.2010
 • Thue, Sivert 2010: “Also sprach Elisabeth Förster Nietzsche – Munch og Weimars førstedame”. Article (in Norwegian) in Kunstforum no. 1, 2010
 • Dybvik, Hilde 2009: “Edvard Munch både malte og skrev”. Lecture (in Norwegian) given in Ullern historielag, Oslo, 11.11.2009
 • Dybvik, Hilde 2009: “Edvard Munch som skjønnlitterær forfatter”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 01.11.2009
 • Dybvik, Hilde 2009: “Edvard Munchs tekster”. Lecture (in Norwegian) given at Ullevål Hageby seniorsenter, Oslo, 23.10.2009
 • Thue, Sivert 2009: “Munch i Weimar – Also sprach Elisabeth Förster Nietzsche”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 18.10.2009
 • Dybvik, Hilde 2009: “Edvard Munchs tekster”. Lecture (in Norwegian) given at Utdanningsforbundet, Oslo, 07.10.2009
 • Guleng, Mai Britt 2009: “Recollection and Imagination in Edvard Munch's Artistic Practice”. Lecture given at the conference Mind and Matter – Nordisk konferanse for kunsthistorie (Nordik), University of Jyväskylä, Finland, 17.–19.2009
 • Bøe, Hilde 2009: “eMunch.no – om tekniske og praktiske løsninger i arbeidet med et digitalt arkiv for Edvard Munchs tekster”. Lecture (in Norwegian) given at Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologer's conference “Tryckta och elektroniska utgåvor. Erfarenhet, planering och teknik i förändring”, Helsingfors, Finland, 11.–13.09.2009
 • Dybvik, Hilde 2009: “Munchs tekster – emunch.no”. Lecture (in Norwegian) given at a meeting of Statistics Norway (Statistisk sentralbyrå), 18.05.2009
 • Guleng, Mai Britt 2009: “Erindring og glemsel”. Lecture given at Edvard Munch – ny forskning 18.04.2009 at the National Gallery. The seminar was organised by Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo, and the National Museum of Art, Architecture and Design
 • Thue, Sivert 2009: “Munchs Alfa og Omega”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 15.03.2009
 • Dybvik, Hilde 2009: “'Jeg har jo hundrede gange sagt dig det'. Retorikk i Munchs tekster. Et kåseri”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 08.03.2009
 • Dybvik, Hilde & Sivert Thue 2009: “Munchs tekster – emunch.no”. A presentation of the project at City of Oslo's “Utviklingsdagen”, 06.02.2009
 • Dybvik, Hilde 2008: “Møte med Munchs tekster”. Public lecture (in Norwegian) given in “Nittedal Kunstforening”, 31.11.2008
 • Thue, Sivert 2008: “Kunsten å være annerledes – Edvard Munch og Tysklands beste menn”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 16.11.2008
 • Guleng, Mai Britt 2008: “Memory and Oblivion. The Written Material of Edvard Munch”. Lecture given at a Munch Symposium, Scandinavia House, New York, 14.11.2008
 • Dybvik, Hilde 2008: “Møte med Munchs tekster”. Lecture (in Norwegian) given in “Ullevål og Blindern Pensjonistforening”, 13.11.2008
 • Bøe, Hilde 2008: “Building an Edvard Munch website”. Lecture given at a meeting of the Text Encoding Initiative, London, 07.11.2008. Read lecture. View summary
 • Dybvik, Hilde 2008: “'Du må begribe hvad jeg er – det mest oprevede menneske som kanske findes'. Refleksjoner rundt publiseringen av Munchs tekster på internett”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 02.11.2008
 • Bøe, Hilde 2008: “eMunch. Edvard Munchs tekster på internett”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 26.10.2008
 • Dybvik, Hilde 2008: “Munchs tekster – et kåseri”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 02.03.2008
 • Thue, Sivert 2008: “Døden som skikkelse i Munchs kunst”. Public lecture (in Norwegian) given at the Munch Museum, 27.01.2008. Also published in Minerva no. 3 2008 entitled “Døden som skikkelse i Munchs kunst – Inspirerende tyske skjeletter”