Amalie Skram

Berta Amalie Alver Skram (1864–1905)
Norsk forfatter.

Les mer

Amalie Skram er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1567.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 01.10.1910. Se s. 4
«af Kristofer Jansson, og som Besøg hos hende nyder vi ofte Synet af Amalie Skrams ual- mindelig smukke Datter; hende kunde De ikke se, uden at maatte male hende, for det er Farver saa herlige, saa det alene er en ren Øjenslyst! Og saa har vi igen Maleren Ulfsteens Enke, som jeg før har talt til Dem om! Om Deres smukke Ide, at holde Udstilling til Indtægt for Kragerøs fattige Børn, har jeg hørt mange venlige Ord, jeg haaber, Resultatet maa have svaret til Tanken!»
Munchmuseet, MM K 1570.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 06.04.1911. Se s. 2
«at gaa de næste ogsaa, kun afbrudt af en god Ting – – Sommerferie! Af Norske har vi for Tiden en Nevø af Frk. Johanne Bruun, en ung Mand paa 18 Aar, en Stakkel, der desværre bærer Degenerationens Mærke paa sin Pande; to Slægtleds alko- holistiske Tilbøjligheder skal han uforskyldt sone! Og en saadan Arv slipper man ikke udenom! Saa har vi Frk. Krohg Jansson, en Datter af Kristofer Jansson, ‹et›\hun/ er et dejligt Menneske, Malerinde af Profession, og har levet i Aarevis sammen med Amalie Skram, saa hun ligner ikke den første den bedste, man træffer paa; De kan tro, naar hun fortæller om»
Munchmuseet, MM N 3084.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1905–1906. Se bl. 1r
« jeg venter forgjæves på den Norske Kunsthistorie som Du gjentagne Gange har lovet mig – Du kan trygt sende den hid – da jeg vel blir her omkring i længere Tid – Jeg har opgivet Norge – ialfald for længere Tid – det er ikke Furtenhed à la Sinding eller Amalie Skram – men de{n}t lumske An{k}greb  …  i Ryggen (fuldt op jeg som jeg var med Fiendskab fra alle andre Kanter) fra de vinædende Bohemer – der frækt kaldte sig mine {v}Venner har gjort at jeg rent mekaniskt talt ikke kan være hjemme – da jeg simpelthen flyr i Flint af Sinne – Her gaar alt storartet – Jeg bor i»