Alette Schreiner

(1873–1951)
Norsk medisiner. Fikk ingen akademisk stilling, men drev forskning sammen med sin mann, Kristian Emil Schreiner. Skrev artikler, lærebøker og populærvitenskapelige bøker om biologiske emner og ulike samfunnsspørsmål.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Alette Schreiner

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3305.    Brev. Datert 17.12.1941.
« Hoff{ … }sjef Løwenskioldsvei Lilleaker»

Alette Schreiner er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 255.   Brev fra Peter F. Holst, Blindern Studenterhjem. Datert 20.10.1927. Se s. 1
«Studenterne paa Studenterhjemmet Blinderen har bet mig spørge Dem, om De – i tilfælde – vilde male fru professor Schreiner, studenterhjem- mets skaper, og hvor stort Deres ho- norar vilde bli. Det var meningen»