Blindern Studenterhjem

Pensjonat. Oslo, Norge

Les mer

Brev fra Blindern Studenterhjem til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 255.   Brev. Datert 20.10.1927 . «Studenterne paa Studenterhjemmet Blinderen har bet mig spørge Dem, om De – i tilfælde – vilde male fru professor Schreiner, studenterhjem- mets skaper, og hvor stort Deres ho- norar vilde bli. Det var meningen» 

Blindern Studenterhjem er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 255.   Brev fra Peter F. Holst, Blindern Studenterhjem.
«Studenterne paa Studenterhjemmet Blinderen har bet mig spørge Dem, om De – i tilfælde – vilde male fru professor Schreiner, studenterhjem- mets skaper, og hvor stort Deres ho- norar vilde bli. Det var meningen»