Jacob Worm-Müller

Jacob Stenersen Worm-Müller (1884–1963)
Norsk historiker. Professor ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Jacob Worm-Müller

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 428 (PN 259).    Brev. Datert 13.1.1934.
«Må jeg få takke Dem hjertelig for Deres gode ønsker og ord i anledning min 70 års dag»

Jacob Worm-Müller er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«– Der var efter Melbyes forskjellige andre taler, bl.a. en meget personlig av prof. Kolsrud, som er en norsk kjernekar, kjæmpemæssig, naiv og god, men lærd nesten som P.A.M. selv, hans fortsetter som forsker i det vatikanske arkiv. Du skulde tegne ham, for make til norsk godmodig bjørn fin- ner du ikke! – Men hovedtalen blev holdt av Worm-Müller, som fra ungdommen har stått den P.A.M.ske familje nær. Og han gjorde det glimrende med sin lyrik og sin oratoriske begavelse.»