Torsten Stjernschantz

(1882–1953)
Finsk kunsthistoriker.

Tilknyttet