Bjelke

Bjelke Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk sakfører.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Bjelke

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1437.    Brevutkast. Ikke datert.
«Som De vil erindre ordnede jeg med leien for min søster i Sorgenfrigt. 1 for 5 år siden»

Bjelke er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1356.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Bjelke sa at garantibok  …  kunde før forlange men ikke nu»
Munchmuseet, MM T 248.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 73r
«OSagfører BjelkeFormidlingsbanken Formidlingss»