Harald Hansen

Harald Josef Hansen (1883-1975)
Norsk kjøpmann og innehaver av pølsefabrikk og kjøttfabrikk i Markveien 55.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Harald Hansen

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Ukjent, PN 790.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 791.    Brev. Datert 30.12.1943. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 792.    Brev. Datert 28.12.1941. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Harald Hansen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5246.   Brev. Datert 11.12.1943. 
«MIN HJERTELIGSTE GRATULASJON PÅ 80 ÅRSDAGEN» 

Harald Hansen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1423.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1941. Se bl. 1r
«Jeg har af og til truffet en kjødhandler i Markveien, Hansen. Han bodde ligeoverfor os i Schous plads – Han var da vi reiste 7 år – { … }Vor far var doctor i huset. Moren bor der ennu – Han er nok rig og bor i»
Munchmuseet, MM N 3521.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«‹Harald› Hansen»
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 5r
« H. Halvorsen H. Hansen R. Hansen»