Fredrik Brinchmann

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk gartner. Gift med Sigrid Meidell, datter av Johanne Munch og Albin Conrad Vilhelm Meidell. Sigrid var halvsøster til Andrea Munch-Ellingsen.

Fredrik Brinchmann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1541.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Moren får plads på et gammelhjem i Bergen datteren gifter sig med gartner Brinchmann Her ser vi det greier sig aligevel \uten mine 5000 kr/ Havde jeg hjulpet til hus så hav{ … }de jeg havt moren og alle på mig –»