Bjarne Eide

(1869-1929)
Norsk. Lege og skribent. Begynte i 1903 som korrespondent fra kunstnerkretsen i Paris for Aftenposten, og senere for Tidens Tegn. Bror av Egil Eide.

Bjarne Eide er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2854.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 12.3.1908. Se bl. 3r
«Imidlertid har jeg nu strakt mig til Ro her lykkelig over at have kjæmpet og seiret – Jeg skal senere fortælle om {o}Overfaldet i Köln …  samt Slagene ved Pantheon, Boulevard Michel ved Lilas – Rue de Seine, og om min Fæstning Hotel du SenatFienden Fienden havde udvalgt en frygtelig Hærfører – ved Navn Eide – han er Gen{ … }eralnævner for alle og har en endnu fryg{ … }teligere Ævne at kunne udrage Kvadratroden af {S}sine Fiender – Jeg skal ikke foregribe Begivenhederne og fortælle om alle de ubrændte Hexe Fienden har»