Broch

Broch Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Broch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2894.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.11.1914. Se bl. 2r
«Vil Du imidlertid være så snil at faa rede nærmere om Broch og Frue –»
Munchmuseet, MM N 2896.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 2.12.1914. Se bl. 2r
«1) Noget angaaende Broch –»