Halfdan Hagen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. I tjeneste hos Munch på Grimsrød fra sommeren 1914. Holdes under oppsyn av Munch og Ravensberg grunnet mistanke om tyveri.

Halfdan Hagen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2895.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.11.1914. Se bl. 2r
«Kan Du bli med Autoen hidned – jeg sidder { … }hos Jappe – Vilde tale med Dig i Anledning Hagen og et Gaardkjøb»