Otto Weininger

(1880–1903)
Østerriksk filosof. Hovedverket Geschlecht und Charakter utkom 1903.

Les mer

Otto Weininger er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2855.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.5.1908. Se s. 5
«Wieneren Weiniger sier når  …  Horer blir gamle blir de Koblersker –»
Munchmuseet, MM N 3686.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Otto Weininger ‹Brannmuller› Leipz‹ig›»