Adolph Menzel

Adolph Friedrich Erdmann von Menzel (1815–1905)
Tysk maler, tegner, illustratør. Bosatt i Berlin.

Les mer

  • Wikipedia.no (http://no.wikipedia.org/wiki/Adolph_von_Menzel)
  • Wikipedia.de (https://de.wikipedia.org/wiki/Adolph_von_Menzel)
  • Wikipedia.de. Portrett

    Wikipedia.de. Portrett (Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Adolph_von_Menzel.jpg)

Adolph Menzel er omtalt i følgende tekster

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 186).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 7.2.1902. Se s. 1
«Menzel sidder foran mig og Maleren jeg kan ikke undlade at notere det da når han jeg skriver til en Kunsthistoriker. Jeg{ … }han skal netop betale Opvarteren –»