Nidarosdomen (Nidaros domkirke)

Bygning. Trondheim, Norge

Les mer

Nidarosdomen (Nidaros domkirke) er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4472.   Brev fra Karen Bjølstad.
«men han er vel skikket og er saa ung, – der blier vel mange Aar til den blier færdig. Udkastet til Trondhjems Domkirke af Nordhagen, synes Du ikke dette er nydeligt? og harmoniskt.»
Munchmuseet, MM K 4606.   Brev fra Karen Bjølstad.
«byggelse. – Turen op- over til Trondhjem, maatte jo være interessant og saa har Du vel aldrig været der, og seet Domkirken, – og har Du jo dine Malerier deroppe i Museet, –»
Munchmuseet, MM K 4608.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak for Brevet, det var hyggeligt, at høre at Du havde saa godt af Trond- hjemsturen, det var jo nye Tragter opover der, interesant og opfriskende, godt Veir havde Du vist ogsaa. – Og saa Domkirken.»
Munchmuseet, MM N 193.   Notat av Edvard Munch. Datert 1909 . Se s. 3
«Den lille vor Frues  … Ki{ … }rke er større end DomkirkenNorhagens Udkast – er indpå det – men er det ikke ufærdig og usammenhængende?»
Munchmuseet, MM N 985.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.8.1915 . Se bl. 1r
« »