Jeschke’s Grand Hotel

Hotell. Bad Nauheim, Tyskland

Jeschke’s Grand Hotel er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 2588.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 29.4.1922 . Se s. 1
«»
Munchmuseet, MM N 2597.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 28.4.1922 . Se s. 1
«»
Munchmuseet, MM N 2906.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.5.1922 . Se bl. 1v
«»
Munchmuseet, MM N 2906.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.5.1922 . Se bl. 3r
«»
Munchmuseet, MM N 2906.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.5.1922 . Se s. 2
«»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 739).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1922 . Se s. 1
«»