Ukjent, PN 1304

PN 1304, Ukjent. Datert 13.5.1909. Brev til Juryen for Aula-konkurransen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1304, s. 1
    
    Til C\K/omiteen for C\K/onc\k/urence
om ‹Ud›\dek/orativ Udsmykning
af Universitetets nye
Festsal


    Undertegnede tillader
sig at melde sig som
Deltager i Konkurencen
om den maleriske Udsmyk-
ning af Universitetets
nye Festsal –

    
    Ærbødigst  Edvard Munch


pr. Kragerø, Skrubben
13–5–09