Ukjent, PN 1304

PN 1304, Ukjent. Datert 13.5.1909. Brev til Juryen for Aula-konkurransen