Nasjonalbiblioteket, PN 1240

PN 1240, Nasjonalbiblioteket. Datert 1.1892. Brev til Bjørnstjerne Bjørnson, Dagbladet

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN1240_1_27824A00001
     …   … 
    Til
Dagbladets expedition


    Følgende svar til Bjørnson
i anledning hans artikkel, om
«Kunstnerstipendierne Kommentar på afveie» bedes
indtat snarest muligt –

    
    Ærbødigst  E Munch    
    Til Bjørnstjerne Bjørnson


     Deres høist mærkelige udtalelser
om kunstnerstipendierne har jeg først
fået se for et par dage siden; jeg
har derfor ikke kunnet imødegå dem
før –

    De besværer dem over at jeg
har fået stipendium for tredie gang
«da vore kunstnerstipendier ikke
er nogen sygekasse»

    De siger rygtet fortalte, at jeg
havde fået stipendiet denne gang også
fordi jeg havde været klein og var
det fremdeeles fremdeles.

    Ikke  … tro på rygter {de}\Hr/ Bjørnson!
Jeg blir angreben af en akut
sygdom, da jeg sidst var ude, så

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN1240_2_27824A00002

jeg ikke fik fuld nytte af
opholdet; tildels derfor fik jeg
det igjen, ikke fordi jeg var
syg fremdeles –

    Det er forresten ikke noget
ualmindeligt at malere får
stipendie{ … }t Kommentar tre år –

    De siger: «Munch blir i Nizza
medens Skredsvig reiser sydover,
Munch er altså syg.»

    Spør dem lidt for Bjørnson
det er meget hensigtsmæssigt

    Til deres trøst skal jeg fortælle
dem at Skredsvig bor her lige
i nærheden, har ikke tænkt at
reise og er som jeg optat med
at male

    Endvidere skal jeg berolige
dem med at jeg befinder mig
udmærket vel at jeg endnu ikke
har benyttet mig af nogen kur
ved «kurstedet» og skal oplyse

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN1240_3_27824A00002

dem om at Nizza idetheletaget
ikke er nogen kuranstalt; det
er en temmelig stor by ved
Middelhavet, der er meget besøgt
at malere på grund af sin
naturskjønhed

    Vil de have nærmere oplysningerbeskjed
om mine daglige udgifter
skal
jeg stå til tjeneste

    De kalder selv stipendierne Kommentar tarvelige,
Ja, de er knappe og jeg synes
ikke det er grund til at misunde
en om man får noget mer end
det vanlige

     Ligeledes antager jeg, \at/ giver
man en maler stipendium man
må man vel også kunne overlade
til ham selv at vælge sit opholdssted
– han må vel selv bedst kunne
afgjøre hvor det er hensigtsmæssigt
for hans udvikling at arbeide

    
    Edvard Munch