Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 710)

Brevs. 604 (PN 710), Nasjonalbiblioteket. Datert 27.10.1908. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57227A00003

    
    Hrr Forfatter Jappe Nilssen

    Adr. Maleren Holmboe
    Adr. Maleren Hr Thorolf Holmboe

    Kristiania

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57227A00004
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0710_1_57227A00001
    Kochs vei 21 Kjøbenhavn
27-10-08    Kjære Jappe!


    Du har vistnok Ret i
hva Du sier – men det går
os begge ligedan – Jeg har
jo heletiden osså holdt mig
månedsvis fra Brændevin
men en vakker Dag kommer
en Leilighed – så dumper man
ned dybere end ellers –

    Denne gangen har jeg jo fået
en Mindelse så alvorlig at
jeg vel kan vil kunne holde \mig/
 …  væk fra Giften – for det blir
jo det samme samme som Døden –

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0710_3_57227A00002

    Som du sier – er jeg osså og har jeg
været de sidste 6 Måneder været
sundere end på lang Tid –
D …  Det begynner at danne
sig blot bitre Minder tilbage –
– Dog {var}er selvfølgelig det
{u}Uroen og Spændingen ikke helt
væk og det har var jo
hele Tiden min Mening
at lade en Nervelæge få
Resterne væk –

    Og Det 5 Måneders Ophold
i Warnemünde var jo
osså de{t}n første rigtige Hvile
jeg har havt på 10 År – og
jeg kom mig udmærket indtil
et megen Arbeide med Indpakning

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0710_4_57227A00001

samt en Reise til Stockholm
med Selskaber og Drik bragte
mig til at vakle –

    {S}Mathiesen fik sat Kronen
på Værket – da han her
i Kjøbenhavn  …   … 
ikke forlod mig i 4 Dage – til
jeg dat sammen –

    – Jeg synes jeg er kommet
mig her – men ligger ennu –

    – Kanske jeg laver en Udstilling
i Kristiania over Jul (Gravurer)

    – Jeg vilde helst senere få
mig et lidet Hus på Landet
med Havestel – Det er den
bedste Medicin – I Aasgaardstrand
er for mange kjendte –

    Jeg savner meget Norsk Natur
om jeg end umulig kan

    Jeg vilde gjerne høre lidt om Mathiesen – hva mener Du
om ham?

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0710_2_57227A00002

undertrykke en besynderlig Følelse af at jeg blir
ensom blandt Fjeldene deroppe –

    Jeg vil være Dig taknemmelig for
et Brev nu og da og så får Du fortælle
om hva Du bestiller om Du har skrevet
noget nyt – og så annet fra dette besynderlige
Land som man drages til tiltrods for alt

    – Jeg er blit kje af at male tydske
flade Landskaber –

    Du og { … }Holmboe og Frue må undskylde
de usaabre Breve – Det er så ubekvæmt at skrive
i Sengen –

    Med Hensyn til Ordenen ved Du jeg aldrig har
sat Pris på sådanne – dog syns jeg { … }dennegang det var som en

Hånd der raktes mig fra mit Land
    
    Din gamle Ven E Munch

    Hilser Gierløff og andre Venner –