Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 268)

Brevs. 466 (PN 268), Nasjonalbiblioteket. Datert 7.8.1896. Brev til Karl Vilhelm Hammer

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56188A00001

    
    M Redactør Hammer
    Verdens Gang’s
    { … }Redaktion
    Pilestrædet
    Kristiania
    Norwege

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56188A00002
    
    Kjære Hammer!
 De
har vel nu snart billedet.
– Da jeg havde en del
udgifter med kasse og
indpakning, lod jeg fragten være
sk …  ubetalt – Jeg skal sende
Dem hvad De lægger ud
til denne senere – Jeg ved nemlig
ikke om jeg nu slipper ud med mynten

    
    Hilsen  E. Munch