Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 268)

Brevs. 466 (PN 268), Nasjonalbiblioteket. Datert 7.8.1896. Brev til Karl Vilhelm Hammer

© Nasjonalbiblioteket, NB_56188A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_56188A00002