Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 266)

Brevs. 466 (PN 266), Nasjonalbiblioteket. Datert 29.6.1896. Brev til Karl Vilhelm Hammer

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56185A00001

    
Adr. Rue de la santé 32
29/6 96 Paris    Kjære hr. Hammer!


    Jeg må bede Dem
gjøre mig den tjeneste
at sende mig resten
af de 200 Kroner* jeg
skulde have for et
billede – { … }Jeg blev
enig med Deres
frue om at { … }De
skulde få dameportrættet
{f}Fru Beckström istedet
for mit selvportræt –
*Jeg tror jeg har fået
50 eller 60 Kroner

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56185A00002

Det er min oprigtige
mening at De vinder
på byttet – det er
meget bedre som farve
end mit selvportræt som
farve – Det har nu
været udstillet i L’art
nouveau
og jeg giver
i dag ordre til at
det sendes til Dem –

    – Gjør mig den
tjeneste at sende
mig pengene snart da
jeg ellers må standse
med alt det arbeide
jeg er optaget med

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56185A00003

    Hvordan lever fruen
og hvordan står det
til borte hos Nørregaards

    – Jeg { … }kommer vel
en tur hjem udover
høsten – nu kan jeg
ikke afbryde mit
arbeide –

    Her er så forfærdelige
afstande – at jeg blot
{ … }engang har kunnet
komme til Nathansens
– det er næsten som at
reise til en anden by
fra quartier Latin og
did –

     Venligst hilsen
til Dem og Deres Frue –
 Deres E Munch