Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 266)

Brevs. 466 (PN 266), Nasjonalbiblioteket. Datert 29.6.1896. Brev til Karl Vilhelm Hammer

© Nasjonalbiblioteket, NB_56185A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_56185A00002
© Nasjonalbiblioteket, NB_56185A00003