Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 6)

Brevs. 518 (PN 6), Nasjonalbiblioteket. Datert 9.9.1932. Brev til Johannes Roede

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_89905A00001

    
    Hr. overretssagfører Roede


    Det { … }har været vanskeligt at træffe
Dem så jeg skriver – Det er i anlening
skat af malerier – Da De jo har meget
med malere at gjøre vilde jeg høre Deres
mening – Ligeledes hva i alminnelighed
maleres mening er – Så vidt jeg ved er jeg den eneste maler
i verden der i nogle år har betalt skat af mine billeder

    Jeg mener at malerier og tegninger er
middel til fortjeneste og ikke formue –
En formue i Eiendomme betales skat af
men ikke ved salg uten når der er gevinst –
Alle har malere har jo en masse billeder
studier og tegninger – Forskjellen er at jeg maler
kolosale studier og { … }eier en hel del ufærdige
billeder – Jeg sætter dem altid på blindramme
forat de ikke skal mistes – Dermed ser det jo svært
ut – Mine billeder bruker jeg til udstillinger
hvorved jeg bi{ … }drar til salg og til prisens størelse –
Så bruker jeg denne til stud forberedelsen til nye
billeder –

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_89905A00002

    Ved første øiekast ser det ut som at der
skulde være grunn til skatlæggelse –
Men ved nærmere eftertanke er det helt urimelig
– Det er umuligt at si hva man får for
et billede – Træffer jeg på den rette mand
kan det hænde jeg får godt betalt men skulde
jeg prøve at sælge flere vilde jeg ingen pris
opnå – Det er en stor feil at tro at man
sælger mer når man har mange billeder
tværtimod –

    { … }Jeg har hørt flere advokaters mening og
har osså erklært Skatteligningen at jeg eventuelt
vil ta { … }proces –

    Jeg at Men jeg vil nødig på noen måte
la være at betale hva rimeligt er –
Men en slig bestemmelse vilde kunne blive
ødelæggende for mig – og end mer for andre malere
– Det er osså viktigt for deres skyld –

    Vil De være så snil at tænke på det
og gi mig om muligt omgående svar –

    { … }Vi har havt endel vigtige raadslagninger
og jeg vil be Dem venligst at sende meg
en nota –

    
    Med beste hilsen
    Ærbødigst Edvard Munch

9-9-32 Skøien

    P.S.  Her er nu komplet ro på krigsskuepladsen
Stormangrebet jeg gjorde var overvældende. Er forresten lutlei av Skøien
Det er naturligvis ikke
godt at glemme 40 års ustanslig
chickaneren herute fra Oslofolk