Munchmuseet, MM T 2810

MM T 2810, Munchmuseet. Datert 24.1.1890. Brevutkast til Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 2810, s. 1
    
Saint Cloud 24/1 90    Kjære tante


    Alt er vel – Jeg liker mig udmærket
Pengeneher Dere kan jo sende mig
{ … }\4/00 fr hvis i bankanvisning
hvis man er villig til det –
hvis ikke kan dere sende mig
200 fr når franske penger
ankommer. Men skriv mig
til snarest desangående.
Hvis dere hverken kan sende
i bankanvisning eller i
franske penger – behøver dere
i det hele taget ikke at sende noget
da jeg jo har norske.

    Løchen skal osså bo herude nu.
    Din hengivne E. Munch

 

      
Munchmuseet T 2810, s. 2

 

      
Munchmuseet T 2810, s. 4