Munchmuseet, MM T 242

MM T 242, Munchmuseet. Datert 1933–1934. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 242 bl. 1v

      Rum I
 • Trappen
 • Et ved døren
 • t{ … }re ve på trappetrinene
 • EtEt på gulvet ved trappen
 • Et på hver side af komoden
 • Et p indi vindufordybningen
 • Et under vinduet på gulvet mot nord
 • Et under vinduet mot øst
 • Et ved ovnen
 • Et ved vinlageret
 • Et innenfor og et utenfor rottehullet

      Rum II
 • 2 ved den første dør
 • 2 ved den annen dør

      Rum III
 • 2 ved den første dør

 

      
Munchmuseet T 242 bl. 11r

    Hushjælp
1ste Juli – 15de 90

 

      
Munchmuseet T 242 bl. 78v

    1937

    Intægt
 • Stenersen      22,000 kr
 • London galleri –      4,000 kr
 • Livrente –      4,000 kr (?)
 • Treschow –       10,000 kr
 • Johannesen –       8,600 kr
 • Stenersen grafik –      13 1,3000 kr
 •       49,000 kr
 • Heyerdahl –       10,000 kr
 •       59,000kr
 • Livrente
  og skat –      {7}8,000 kr
 •       6{6}7,000 kr
 • Johannesen
        2 malerier 4000 kr?
 • Johannesen
        Grafik 2,600
 •       70,000 kr

 

      
No-MM_T0242-98-Ri

    54 stykker