Munchmuseet, MM N 3604

MM N 3604, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3604 bl. 1r

    1)
    Til Skatteligningen


    Når ligningsassistenten påstår at
jeg har sagt at jeg vilde fraflytte Ekely
på grunn af skatskat så skal jeg si at
det er en komplet misforståelse –

    Jeg udtalte mig på en som jeg troede
forståli spøkefuld måte og sa blandt
annet noget som at ja nu skal jeg
slippe alt maset med skatterne for nu
reiser jeg til Aasgaardstrand – Jeg sa
utrykkeli masetmaset – {Om jeg}og ikke skatten

    Når Ligningsassistenten påstår jeg
har været grov i mundgrov i mund brukt sterke uttryk så forstår
han ikke spøk – Han kan vel ikke
tro jeg sa «Ja nu tar bikjene dem»
for alvor – Slik spøker jeg med folk
hver dag og alle morer sig.

    End yderligere sa jeg da jeg mærket
han studset – Ja det er ikke Dem j{ … }eg mener
jeg mener systemet – De gjør jo Deres
plikt sa jeg til ham – End yderligere
indbød jeg ham venlig til at hente
æbler fra min have

 

Munchmuseet N 3604 bl. 1v

    Jeg må utrykkeli få pointeret at det
er komplet grundløst at påstå jeg på
grunn af de skakkels skattepenge skulde
reise. Jeg brukt{ … }e ifjor næsten 40,000 kr hvoraf
jeg regner 18 { … }18,000 kr til utgifter til
mine arbeider og 10,000 kr gir jeg bort –

    Jeg har længe været overbevist om
at jeg måtte forlate stedet da det
blev mig uutholdeligt – For det første
b f fik jeg mer og mer større Arbeider
der skulde udføres – og så blev jeg ustandseli
forstyrret af krav i  …  alle retninger
fra Oslo og osså fra besøgende fra utlannet –

    Nægte kan jeg ikke at den måte
skatteligningen foregår på har bidraget
i høi gradsit til at  …  trætte mig og optage min tid – Det er de
mange poster og et det at jeg skjønt jeg
på tro og love erklærer rigtigheten af
min beregning hvortil jeg bruker meget
tid – får vite at jeg har regnet galt
efter inleveringen – Jeg må da ta alt
pånyt – Ligeså skaffer det umåteli bryderi
at jeg osså – lissom med sygekassen – p
må besørge såmeget foretningsmæssig
for de tjenestefolk jeg har og de jeg har havt
 …  i løbet af flere år –

 

Munchmuseet N 3604 bl. 2r

    2
At jeg må ha så store rum kommer
af at jeg ikke maler salgsbilleder
men maler store utkast – Man vet
jo hvor store Aulabilledene Kommentar er –

    Jeg er osså nu kommet til den
mening at min eiendom ikke kan
værdsættes så høit som jeg sat den
i. Enkelte tomter kan sælges
min store eiendom kan ikke sælges


    Selvfølgeli gjør det mig lettere at
forlate stedet h …  da jeg ikke har
følelsen af man i egnen er videre
venli stemt m{ … }ot mig og har
ellers havt forskjellige ærgrelser osså herute
(fra naboers side og osså fra byggnings-
væsenets side?)

    Mit hus i Aasgårdstrand er jo
meget litet og a{ … }telieret meget primitivt
men jeg trænger netop et mindre sted
da det forstyrrer mig mindre –
Ekely vil for fremtiden blive opbevaringssted
for mine store skitser og arbeider

 

Munchmuseet N 3604 bl. 2v

    At ikke pengene har spilt slig rolle
for mig fremlyser af at i mange
{ … }år har lad være at anke om jeg end
som ifjor har betalt for formeget intækt
og utgift – Jeg  …  sat utgifterne til den
moderate sum 7000 kr og det blev slåt
ned med flere tusen – Slik har jeg betalt
formeget til i skat i mange år – { … }Jeg tror ikke
det er mer end en gang jeg har anket
(
Ligeledes skal jeg oplyse om at det
var jeg der i de årene efter krigen sat
min eiendoms værdi op til 20,000 kr mer
Ligeledes var det mig selv der lot
mig skatte ‹forevilligt› for mine egne
malerier – Men selvfølgeli var det urikti

    Dette At skatte for en malers billeder og arbeider {v}har aldri ellers i verden
været brugt – Enten må malerierne
være eiendom og da må jeg ikke betale
skat for salg eller malerierne er
{ … }forberedelse til salg –

    Der Alle mine malerier betragter jeg
som forberedelser til mit arbeide

 

Munchmuseet N 3604 bl. 3r

på Aulabillederne Kommentar – Dertil kom at jeg fandt
at jeg har burde fremdeles arbeide i stort format
– Jeg vilde ikke mine erfaringer fra Aulabillederne Kommentar
g blev bortkastede. Jeg bygget flere friluftsateliere og de trængte plads

    Jeg beholdt osså Nedre Ramme der jeg fremdeles
som sagt holdt på med Aulabillederne Kommentar og
havde ellers store påbegynte arbeider derfra –

    Disse to eiendomme har jeg ‹alti› havt
Det er ikke 10 villaer som man fortsætter
med at fortælle – Det er ikke 2 villaer –
Det er alt atelierer og arbeidsstede
mine laboratorier –

    Hele { … }kjøbesummen var  …  95,000 kr –
På Ekely drev jeg desuten lanbruk og
prøver at tjene til vak …  underholding
af ‹vagten› – Det blir naturligvis blot tab
Det f …  Hu …  Nedre Ramme er en { … }smal
stribe kyst – stene og lidt skov    Haven
er  …  værdiløs og gammel    Huset forfaldent
Det har blot værd som natur –

    Disse to  …  { … }Atelierer og arbeidsstede har
jeg tilladt mig at have til de { … }kolos kolosale
d malerier jeg malte – H …  Den faldefærdige hytte
i Aasgaardstrand med et lite rum Er kan jo ikke
regnes – Dette er fremstillet som jeg var en  … 
rigmand der i flæng kjøbte villar – De er ikke ubeboede
når de er fyld af

 

Munchmuseet N 3604 bl. 3v

    Man kan være i tvil om rigtigheden
af at male i stort format – men
at kaste sig over mig med hån er
litet berettiget – Det er af mig følt som
min plikt at uddybe det jeg ‹kommer›
på ved Aulabillederne Kommentar

    Jeg har følt det som en stor opgave
at nå s søge fuldkommengjørelse af
disse experimenter

    { … }Selv om de { … }muli ikke kommer
til anvendelse og muli bør ødelægges
så har det udviklet mig og derved
min kunst –

    Det er  …  ikke luxus om at jeg
trenger mine penger til disse arbeider

    Det er af mig følt som en meget
alvorli opgave