Munchmuseet, MM N 3514

MM N 3514, Munchmuseet. Datert 18.7.1909. Brev til Rasmus Meyer

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3514, s. 1

    
    Hr Grosserer Rasmus Meyer


    Mange Tak for sidst og
tak for Deres venlige
Brev – { … }Det glæde{r}d mig
meget at se Deres ‹righoldige›
Samling og Deres vakre
Landsted – Hele Turen
til Bergen og over Fjeldene
tilbage var en virkelig
Oplevelse for mig – Jeg vil

 

Munchmuseet N 3514, s. 2

sikkert snart komme igjen
– Jeg havde egentlig
bestemt mig ‹for› ikke at
sælge Melancholi – da
det var mig om at
gjøre at beholde enkelte
af den store Fris
– {Jeg}Den kommer imidlertid
i gode Hænder og jeg får
sælge den mod at få den
udlånt til Copiering –
Jeg glemte at tilføie i
Bergen at Dødskamp der

 

Munchmuseet N 3514, s. 3

tilhører Frisen vilde jeg
osså gjerne have copieret
– Det var min Mening
at jeg vilde {k}copiere
samtlige Fries-billeder.
– Nu {Så}det blir ikke så
snart –

    Jeg sender Dem strax vedlagt
Kortene til Thiel og Stje{ … }rn-
schantz
– Senere til andre
i Tydskland –

    Kommer De forbi
Kragerø{–}?

 

Munchmuseet N 3514, s. 4

    Det vilde intressere mig
at høre om De har ophængt
Billederne og om hvordan de
virker.

    
    Med {v}bedste Hilsen
    Deres ærbødige Edv Munch

«Skrubben» Kragerø
18-{9}7-09