Munchmuseet, MM N 3335

MM N 3335, Munchmuseet. Datert 1906. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3335, s. 1

    
    Kjære Ludvig


    {H}Vil Du give mig
nogle Detaljer af et
Blomsterværelse – Hvordan
Åbningen til Hovedrummet
er –


Kan Du gjøre en Tegning
af et sådant Blomstervæ{ … }relse –
Hvordan Møbler i et sådant

 

 

Munchmuseet N 3335, s. 2

2)
og hvordan Blomsterne er
stillet –

    Ligeledes { … }sig mig om
der bruges Gardiner
over Åbningen til Blomster-
værelset – og h{ … }vordan
disse p maa være –
Ligeledes om det { … }over
Storst{ … }uens Vinduer
på samme Måde
skal hænges Gardiner
øverst oppe. –
som Du her ser

 

 

Munchmuseet N 3335, s. 3

Om der blot behøves
gjennemsigtige Gardiner
og indenfor der falder
ret ned –

    Gaa op til Nørregaards
er Du snil og spør
Fru Nørregaard – Jeg
venter på Beskjed fra
Dig om Du kommer
{t}Telegrafer

    
    Din hengivne
    Edvard Munch


    Bad Kosen
    Thuringen

 

Munchmuseet N 3335, s. 4

4
Overhovedet hvordan
ser en Åbning til
et Blomsterværelse ud
– Blot som en {S}stor Dør?


    Jeg vilde helst ikke
have disse Gar {H}halve
gardiner øverst oppe
så hvis mulig {s}det
kan undgaaes sig mig
det