Munchmuseet, MM N 3193

MM N 3193, Munchmuseet. Datert 7.6.1904. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3193 bl. 1r

    
    Hrn { … }Albert Kollmann

    Borzigstrasse 5
    Evangelischer Hospiz
    Berlin

 

Munchmuseet N 3193 bl. 2r
    
    Lieber Hr. Kollmann


    Ich habe schiecke jetzt
mit { … }eine Karte wodurch
Sie { … }diese zwei Gemalden
(whelch ich Ihnen gegeb{ … }en
hab{ … }e ausgeliefert { … }kriegen

    Haben {s}Sie das grosze
Bild bei Knauer gefunden

 

Munchmuseet N 3193 bl. 2v

    Konnten Sie so freundlich
sein – das Bild Graf Kessler
an Knauer geben um
es an Weimar schiecken?

    Ge …  Wann gehen Sie nach
Hamburg?

    
    Herzl. Grusz.  Edv. Munch


    Adr. Aasgaardstrand
    Norwegen