Munchmuseet, MM N 3160

MM N 3160, Munchmuseet. Datert 6.2.1905. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3160 bl. 1r

    
    Hrn Albert Kollmann

    Beyers Hotel
    Shadowstrasse
    Berlin

 

Munchmuseet N 3160 bl. 1v
      
Munchmuseet N 3160 bl. 2r
    
    Lieber Herr Kollmann!


    I{ … }ch fahre bald nach Berlin – Die Ausstellung
sieht vorzyglich aus – Ich bin Gast des «Manes»
und ich lebe wie ein Furst – Der Burgermeister
hat mir sein Wagen zu Disposition gegeben.
Gestern war ein kleine Offnungsfest –
Ob was verkauf wird ist unsicher –

    
    Besten Grusz  Ihr Edv. Munch