Munchmuseet, MM N 2987

MM N 2987, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Olaf Schou, Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2987 bl. 1r

    Der har gjentagende Gange
i de gamle Lokaler Verdens
Gang
og Aften{s}posten været
Spøgelser G{a}jengangere og  … 
Der er nævnt ofte Red – Verdens
Gang

    En nævnte Reklame fra
min Side Reklame – Venner
{af} …  Journalisten der har reklameret
for {slig}mig – F – Trafik – Iloyalitet
‹{ … }og› andre ‹Elskværdigheter›

    – Gjentagende ‹Udstillinger›
af Konkurancebilledet –

    Hvad {Jeg på –}Forklar – Dem nærmere
men    Herren under Dække
bevis nu æg
nævne disse Venner
og forklar nærmere når jeg
har agiteret –
{ … }Fortæl hvilken trafik jeg
har ført –
Sig hvilken Illoyalitet –
{ … }Fortæl når jeg har er de
gjentagende ganger jeg har
jeg har udstillet Konkurancebilledet

    Skal jeg ikke have
lov at udstille mine
Dekorative udkast –
(Og når gjentagende Gange

 

Munchmuseet N 2987 bl. 1v

Jeg har påtvunget mig min
Konkurance –

    Når jeg har gået med på
denne mærkelige Konkurance der
i {h}virkeligheden ikke er noen
Konkurance var det ikke
‹medbringende› den {s}Slags Overfald
eller at { … }den andre Part maler
på en fast Væg – ({ … }Hvad det
er selv
er Tilfældet nu
– For det er at bli holdt
for Nar – E

    En Konkuran
    H{ … }avde det været en
vanlig Konkurance Prøve
kunde Vigelan{g}d vel Michelangelosk
have arbeidet under Dække
– men ikke når i et sligt
særegent Til
har jeg hørt at
‹er› Konkurancebilleder på den
‹hemmeligtsfulde› Maade males
på selve Væggen – og at man
ikke skal få fuld Beskjed
    
    Kjære Hr Olaf Schou


    Tak for Brevet og  … 
D …