Munchmuseet, MM N 2969

MM N 2969, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2969 bl. 1r

    
    Kjære Thiis!


    Jeg hører av Jappe
at Holmboe er kommet
til Byen – { … }Skulde kanske
ikke Holmboe have
med ialfal et Billede
siden Kavli har 5 –

    Jeg nævner det fordi jeg
{ … }vi talte derom forleden –

    
    Hilsen
    Din Edv. Mu{ … }nch